Uke nytt, uke 20

De to siste ukene har det stort sett handlet om nedbemanningen offshore og gjennomføring av 17.3 møter. Det ble meldt inn totalt fem forhandlingsmøter (AML 17.3) for våre medlemmer.

Uke nytt, uke 17

De to siste ukene har det stort sett handlet om nedbemanningen offshore og gjennomføring av 15.1 møter. I tillegg har vi deltatt på drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.

Uke nytt, uke 11

Vi har denne uken sittet i møte med bedriften om den kommende nedbemanningen i TOP. Sist uke ble protokollen sluttført og arbeidet med listene ved nedbemanning starter etter påske.

Uke nytt, uke 10

Det ble avholdt månedsmøte mellom bedriften og SAFE 10.03 der den kommende nedbemanningen i TOP var et tema og vi er så langt ikke kommet frem til enighet vedrørende kriteria til protokoll for nedbemanningen og det er spesielt definisjon av ansiennitets prinsippet og tiltenkt bruk av evalueringsskjema som har vært den store uenigheten, andre ting […]

Uke nytt, uke 8

Uke nytt, uke 8 er sendt på mail til alle.

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 i SAFE i Teekay Petrojarl vil bli avholdt 08 – 10 april. Til årsmøte møter styret og alle plasstillitsvalgte.

Uke nytt, uke 6

Eventuelle oppsigelser: Som de fleste nå har fått med seg vil det bli oppsigelser om det ikke lykkes bedriften å få oppdrag på PJV etter 01.08.16 og at permitteringer ikke er et tema for bedriften men at ting kan endre seg underveis hvis det viser seg at en eventuell ny kontrakt ligger inne i nær […]

Uke nytt, uke 5

Som kjent så ble info skriv vedrørende eventuell kommende bemanningssituasjon på norsk sokkel sendt ut på fredag 29.01 der situasjon i selskapet ble beskrevet vedrørende fremtiden for PJV om det ikke blir noen ny kontrakt etter 01.08.16.

Uke nytt, uke 2

Heisan og godt nyttår, dette året vil bli et spennende år med tanke på eventuell ny kontrakt for Petrojarl Varg. Feeden for PJV pågår for fullt med nye momenter og nye beregninger må til som kan være til fordel for oss uten at klubben går nærmere inn på dette her.

Et vellykket offshorebesøk på Petrojarl Knarr

Produksjonsskipet Knarr, Teekay Petrojarl, var målet med reisen for SAFE-folkene denne gangen.Initiativet til besøket kom fra klubblederen i Teekay Petrojarl, Kjetil Brandvik. – Det er viktig at medlemmene får god informasjon om situasjonen i næringen, samtidig som de får treffe ledelse og ansatte i SAFE.