Et vellykket offshorebesøk på Petrojarl Knarr

Produksjonsskipet Knarr, Teekay Petrojarl, var målet med reisen for SAFE-folkene denne gangen.Initiativet til besøket kom fra klubblederen i Teekay Petrojarl, Kjetil Brandvik. – Det er viktig at medlemmene får god informasjon om situasjonen i næringen, samtidig som de får treffe ledelse og ansatte i SAFE.

 

2016-01-12 10.16.30

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, Owe Ingemann Waltherzøe, organisasjons- og reisesekretær, og Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær, dro ut fra Florø sammen med klubbleder Kjetil Brandvik.

Vi ble tatt godt imot, forteller Kjetil.

– Det ser ut til at medlemmene der ute setter pris på at SAFE sentralt kommer ut for å høre nytt og få informasjon om deres arbeide, arbeidsforhold og saker de er opptatt av.

Halvor Erikstein ble nevnt spesielt. Sakene som Halvor jobber med til daglig, i kombinasjon med all den konkrete kunnskapen han sitter på, er informasjon folk setter stor pris på.

– Dette ble bemerket flere ganger, sier Kjetil.  Det er nyttig kunnskap.

Var det spesielle saker knyttet til HMS som ble kommentert?

– Vi har noen problemer med eksos i akterskipet, og der hadde Halvor forslag og tips til måter å håndtere dette på.

Ellers var selvfølgelig tariffsaker og vårens oppgjør på agendaen. Det er et tema som alltid engasjerer når våren nærmer seg.

To møter og kaffebarbesøk

2016-01-12 09.46.59

Vi fikk møte med både nattskiftet og dagskiftet, sier Kjetil.

– Det var et godt oppmøte fra begge skiftene, men på grunn av høy aktivitet, var det ikke mulig for alle å delta, dessverre. Slik er det av og til.

Også Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, trekker fram slike møter som verdifulle.

– Vi får mye informasjon som kan omsettes i framtidige, gode SAFE-saker.

Var folkene der ute fornøyd med dere?

– Ja det tror jeg de var. De ga absolutt inntrykk av det. Det er jo mye gjensidig informasjon på slike besøk, og mange gode samtaler, ikke minst i kaffebarene. Selv om det ikke alltid er store, viktige saker som tas opp, er det summen av de mange tilbakemeldingene vi får, som gir oss et innblikk i hverdagen deres. Her hadde vi også et godt inntrykk av trivsel og ryddige forhold.

2016-01-12 10.14.42-1

To dager gikk fort. De fire kom om bord på ettermiddagen og fikk først en omvisning. Deretter gikk det slag i slag. Det første store samlingsmøtet varte helt til halv elleve om kvelden, og det var tidlig opp neste dag for nye samlinger.

Hva setter de mest pris på, tror du?

– Jeg ser at de er glade for å få diskutere HMS med Halvor. Han sitter med fagkunnskap om det meste innen arbeidsmiljø, og i denne konkrete saken om eksos, hadde Halvor nyttige innspill. Jeg tipset dem om saksgang og om AMU, som er et godt og riktig forum for denne typen saker.

Åpent kontorlandskap var også på dagsorden. Det er mye arbeid om bord som krever kontorplass. PC og kontorfasiliteter er blitt nødvendige og selvfølgelige for de aller fleste kategorier bemanning, for OIM (plattformsjefer) og for andre administrative stillinger har det alltid vært det. Forberedelser og etterarbeid ved arbeidsutførelser er en vesentlig del av deres jobb, og da er godt arbeidsmiljø viktig.

Åpent landskap fører til mye støy?

– Ja det gjør det. Det er vanskelig å konsentrere seg om jobben når det er så mye bråk og uro rundt deg.

Hilde-Marit forteller at de hadde samme åpne kontorløsning på Statfjord.

– Det ble løst med en skyvedør i glass. Den kostet en del, men den fungerte, og ettersom det var en glassvegg, ble det på sett og vis åpent og oversiktlig likevel.

Prima forpleining

Forpleiningspersonalet får fin tilbakemelding av Hilde-Marit og de to andre.

– Det var en veldig serviceinnstilt gjeng fra Sodexo som sørget for at forpleiningen var førsteklasses. Vi ble imponert!

I tillegg var det kjekt å treffe «teekayere», sier gjestene.

– Det var hyggelige og flinke folk.

Halvor trekker fram støyhåndtering i oppholdsrom som veldig bra.

– Jeg ble positivt overrasket over hvor vellykket arbeidet med støy og dårlig akustikk var håndtert. Jeg var på besøk på Knarr da den lå i Haugesund. Da var akustikken plagsom. Nå er det montert lydabsorberende plater i tak og på vegger og akustikken er prima.

Skikkelig skryt, altså?

– Ja, hvis noen sliter med dårlig akustikk i et rom, «look to» Knarr.

Knarr FPSO

Det var første gang Hilde-Marit besøkte et FPSO-skip.

– Skipet er dessuten ganske nytt, det ble satt i produksjon i 2014, og det gjorde det ekstra spesielt.

Skipet er 256,4 meter langt og har en designlevetid på rundt 20 år, forteller Odd-Ketil Jørgensen, kvalitetsleder i Teekay Petrojarl, til nettstedet Standard Norge. Knarr er bygget i Korea, og Teekay Petrojarl, en del av Teekay Corporation, eier skipet. «FPSO står for Floating, Production Storage & Offtake Units. Det vil si et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy. Skipet får lagerkapasitet på 131 000 m3, mens maksimal oljeproduksjon blir 10 000 m3 per dag. Skipet er også utrustet for vanninjeksjon og gasskompresjon. Petrojarl Knarr vil ha enkeltmannslugarer for 100 personer. En sentral del av skipet er turret-, swivel- og oppankringsløsningen som er et teknologisamarbeid mellom Teekay Petrojarl og Framo Engineering, hvor Framo designet og leverte alt utstyr.»

Nye reiser på blokka

2016-01-12 13.21.18

Det er Owe Waltherzøe som lager reiseplanene for SAFE-huset. Nå står Petrojarl Varg for tur, deretter er det Oseberg Feltsenter, Cosl og Gullfaks.

Hilde-Marit skal ikke delta på alle disse besøkene.

– Nei, det går ikke. Jeg har mange andre oppgaver som og må løses, og det blir ikke tid til alt.  Men jeg vil prioritere disse besøkene høyt, blant annet fordi det er viktig og hyggelig å treffe medlemmene våre og bli kjent med deres arbeidsplasser. Når vi også får reise ut sammen med våre respektive klubblederne, får vi et godt helhetsbilde av virksomheten på de aktuelle arbeidsplassene. Jeg gleder meg til neste besøk!

Og det blir?

– Det blir Cosl og deretter Gullfaks.

 

Alle foto: Halvor Erikstein

Skriv ut siden