Uke nytt, uke 11

Vi har denne uken sittet i møte med bedriften om den kommende nedbemanningen i TOP. Sist uke ble protokollen sluttført og arbeidet med listene ved nedbemanning starter etter påske.

Uke nytt, uke 10

Det ble avholdt månedsmøte mellom bedriften og SAFE 10.03 der den kommende nedbemanningen i TOP var et tema og vi er så langt ikke kommet frem til enighet vedrørende kriteria til protokoll for nedbemanningen og det er spesielt definisjon av ansiennitets prinsippet og tiltenkt bruk av evalueringsskjema som har vært den store uenigheten, andre ting […]