Uke nytt, uke 17

De to siste ukene har det stort sett handlet om nedbemanningen offshore og gjennomføring av 15.1 møter. I tillegg har vi deltatt på drøftelsesmøter og forhandlingsmøter. Vi mener at bedriften har gjort en god jobb under nedbemanningsprosessen, men vurderingene som er gjort i enkelte stillinger er vi ikke enig i. Dette vil mest sannsynlig resultere i tre forhandlingsmøter (AML 17.3) for våre medlemmer. Bedriften tar for mye hensyn til det de oppfatter som kompetanse. Disse tre sakene vil vi ta videre til vår juridiske avdeling for vurdering.

SAFE klubben har signert enighetsprotokoll for prinsipper i denne nedbemanningsprosessen og som er utsendt til alle medlemmene tidligere.
Prosessen med bedriften har foregått i en god tone, fra første utkast til listen har klubben levert 32 endringsforslag og fått medhold i 29 av disse så langt og da har vi i all hovedsak forholdt oss til ansiennitetsprinsippet, noen få avvik er gjort for å ivareta spisskompetanse og sosiale forhold i tillegg har vi beholdt store deler av AU/styret.

Vi står nå igjen med 3 saker som mest sannsynlig går til 17.3 møter som vi har bedt om skriftlig begrunnelse for. Det kan fortsatt bli noen små endringer i prosessen.


Utsikter for kontrakt på Petrojarl Varg har også vært et tema, uten at det framkom ny informasjon knyttet til kontrakts-situasjonen for Petrojarl Varg. Vi står foran en nedbemanning som følge av at Petrojarl Varg ikke har fått nytt oppdrag og vil i den forbindelse mest sannsynlig gå i opplag med en besetning på 21 personer, sted for opplag er ikke bestemt enda.

Det vil mest sannsynlig bli en 1:1 rotasjon fra september på Petrojarl Varg , lønns- og arbeidsbetingelser er ikke ferdig forhandlet enda.
Klubben har en rekke ganger etterspurt bemanningsbehov på Atlanta (tidligere PJ1) for oppkobling og drift i Brasil til høsten uten at vi har fått et klart svar enda.
Vi ser for oss at 70 personer risikerer oppsigelse der utgangspunktet var 85 da flere har tatt pensjons pakken som klubben fikk øket til 2G for de over 62 år og at det var behov for å øke bemanningen på Petrojarl Knarr da alt av innleie vil bli erstattet med faste ansatte.

Noen vil oppleve endrings oppsigelse (nedrykk)pga situasjonen som vi står ovenfor og det vil da føre til at det også vil bli endringer på lønna og da ihht tariff avtalen.
Klubben har krevd at bedriften sender ut brev med informasjon om rettigheter iht AML, til alle som kan/vil bli berørt av oppsigelser og at dette vil komme i oppsigelse brevet. Det kan være spørsmål og synspunkter dere ønsker å belyse før en eventuell oppsigelse blir postet. Det er sannsynlig at slikt brev vil bli postet i denne uken.
Vi antar at oppsigelser vil bli utsendt i løpet av siste del av april og gjøres gjeldende fra 1 mai.

Alle ansatte har 3 mnd gjensidig oppsigelse. de med 10 år I selskapet eller mer og som er over 50-55-60 har henholdsvis 4-5-6 mnd oppsigelsestid se AML 15-3, 3 avsnitt.

For enkeltstillinger vil det bli gitt mulighet til midlertidig ansettelse dersom det av driftsmessige årsaker er behov, og her vil det være opp til den ansatte selv og avgjøre om han/henne vil fortsette videre. Dette vil bli tatt opp med relevante ansatte på et tidspunkt nærmere opplag for Petrojarl Varg og for opplæring på Petrojarl Knarr og at dette vil komme frem i oppsigelse brevet.
Velger du selv å gå til oppsigelse av ditt arbeidsforhold kan dette medføre karenstid på dagpenger eventuelt støtte fra NAV.


Personell som ønsker å gå av tidligere kan kontakte bedriften og eller IS og søknaden vil få individuell behandling.


Tillitsvalgt og KHVO tar sikte på å besøke Petrojarl Varg/Knarr i perioden mai-august.

Skriv ut siden