Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 i SAFE i Teekay Petrojarl vil bli avholdt 08 – 10 april.

Til årsmøte møter styret og alle plasstillitsvalgte.

I forbindelse med årsmøte blir det valg av følgende styremedlemmer:

Leder
Økonomiansvarlig
3. styremedlem
4. styremedlem
Valgkomite for PJV og PJK (2 stk fra hver enhet)
(alle velges for 2 år)

Valgkomiteen ønsker innspill fra medlemmene på kandidater som kan gå inn i disse rollene, kandidater meldes inn før 08.mars 2016.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubben i hende senest 08.mars og sendes på mail til: paf@teekay.com

Skriv ut siden