Uke nytt, uke 52

Det er avholdt 2 drøftelsesmøter med bedriften i perioden. Det har vært diskutert helikoptertider ifm. Jul/nyttår og timeføring i den forbindelse, der HR forholder seg til samme retningslinjer som 2014/15. SAFE klubben ble invitert til signering av et felles skriv der klubben høflig avviste da det foreligger en tvistesak mot bedriften som det må bli […]

Uke nytt, uke 49

Det er avholdt drøftelsesmøter med bedriften 17, 18 og 19.11.15. 3 enighetsprotokoller ble signert 19.11.15 vedrørende ventetid helikopter land/hav og svingskift.

Pensjonspraten senker aldersgrensen fra 59-57 ut året!

Det er fortsatt ca. 30 ledige plasser til pensjonspraten ut 2015. For at vi skal få brukt opp «kvoten» vår ut dette året, senker vi nå alders kravet fra 59 til 57 år. Her blir det fortsatt først til mølla prinsippet. Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

Uke nytt, uke 46

Det er avholdt drøftelsemøter med bedriften 28.10, 03.11 og 09.11.15 Neste drøftelsemøte blir 17.11.15 der vi mest sannsynlig får signert de 3 enighets-protokollene vedrørende ventetid helikopter land/hav og svingskift og det etter en gjennomgang av protokollene med alle tillitsvalgte på PJV/PJK.

Uke nytt, uke 44

Foretatt en oversikt over alle 12 uenighetssaker mot bedriften der de fleste sakene ble behandlet i møte med NR 20.04.15 og noen ble behandlet 07.09.15 med NR. 9 av sakene er sjekket ut og avsluttet, de personlige sakene er det tatt kontakt med pr telefon med forklaring av saken for den enkelte.

Uke nytt, uke 43

Det er avholdt drøftelsemøter med bedriften 06,15 og 24.10.15 Alle tillitsvalgte er nå klarert for deltakelse på årets tillitsvalgtkonferanse og agenda til den enkelte sendes ut i løpet av kort tid.

«Pensjonspraten»

SAFE tilbyr for andre gang «Pensjonspraten» til sine medlemmer. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer fra 59 til  67 år.  «Pensjonspraten» er en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner om dine pensjonsrettigheter og ulike valgmuligheter du kan ha. Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

Ny hjemmeside.

Da har vi fått hjemmesiden på nett. Det er ikke lagt så mye materiale inn på siden enda, men det kommer etter hvert.

Uke nytt, uke 41

SAFE klubben og HR hadde et samarbeidsmøte 25.09.15 Deltakere fra SAFE i Teekay Petrojarl var Kjetil, Kjartan og Jan Erik