Nyansatt saksbehandler for pensjonskompensasjonsordningen på SAFE-huset

Roselyn Riley er nylig ansatt på SAFE-huset som saksbehandler for pensjonskompensasjonsordningen. Hun har bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og ett år med videreutdanning i offentlig rettslære fra Nord universitet i Bodø. Hun sitter også som meddommer for Sør-Rogaland tingrett. Riley er flerkulturell med bakgrunn fra Australia og Filippinene.

OSO er en fellesbetegnelse for oljearbeidernes sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen. Pensjonskompensasjonsordningen for ansatte omfattet av riggavtalen med Norges Rederiforbund (NR) er en av disse ordningene. Denne ordningen er det Industri Energi og SAFE som eier i fellesskap. Det er opprettet en hjemmeside (www.oso.as) hvor en finner informasjon om de ulike ordningene.  

Ordningen har et styre som består av to representanter fra hvert av fagforbundene, den administreres av SAFE, og det er her Roselyn Riley kommer i bilde. 

Les hele saken på SAFE’s hjemmeside

Skriv ut siden