Uke nytt, uke 51

Klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag i Korea som da går først til SAFE sentralt og de lager en sak som går først til forliksrådet og senere eventuelt til retten.

SAFE utdanningsfond

SAFE tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Næringen er inne i en særdeles utfordrende situasjon, noe som har ført til ekstraordinære mengder søknader.

Uke nytt, uke 48

Pensjon for personell med internasjonale arbeidsavtaler. Utenlandske arbeidstakere har i dag samme pensjonsbetingelser som for ansatte på Norsk sektor og som er beskrevet i deres arbeidsavtaler.