Uke nytt, uke 44

Foretatt en oversikt over alle 12 uenighetssaker mot bedriften der de fleste sakene ble behandlet i møte med NR 20.04.15 og noen ble behandlet 07.09.15 med NR. 9 av sakene er sjekket ut og avsluttet, de personlige sakene er det tatt kontakt med pr telefon med forklaring av saken for den enkelte.

Uke nytt, uke 43

Det er avholdt drøftelsemøter med bedriften 06,15 og 24.10.15 Alle tillitsvalgte er nå klarert for deltakelse på årets tillitsvalgtkonferanse og agenda til den enkelte sendes ut i løpet av kort tid.

«Pensjonspraten»

SAFE tilbyr for andre gang «Pensjonspraten» til sine medlemmer. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer fra 59 til  67 år.  «Pensjonspraten» er en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner om dine pensjonsrettigheter og ulike valgmuligheter du kan ha. Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

Ny hjemmeside.

Da har vi fått hjemmesiden på nett. Det er ikke lagt så mye materiale inn på siden enda, men det kommer etter hvert.

Uke nytt, uke 41

SAFE klubben og HR hadde et samarbeidsmøte 25.09.15 Deltakere fra SAFE i Teekay Petrojarl var Kjetil, Kjartan og Jan Erik