Informasjon i tilfelle brudd i mekling 27.-28. juni 2022

Som de fleste medlemmer vet ble det brudd i årets lønnsforhandlinger for NR-området og som de fleste vet nærmer vi oss nå mekling hos Riksmekleren. Meklingen starter opp mandag 27. juni 2022 kl. 10:00. I forbindelse med meklingen og mulig brudd følger her noe informasjon. Det er satt av to dager for meklingen og fristen for å komme til enighet er satt til kl. 24:00 tirsdag 28. juni 2022. Skulle man ikke komme til enighet innen meklingfristen, kan det bli streik på flyteriggavtalen fra 29. juni 2022. Dette betyr da at SAFE medlemmer ombord på Petrojarl Knarr kan bli tatt ut i streik fra kl 24:00 28. juni 2022. SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekleren, dette i henhold til arbeidstvistlovens bestemmelser.

I fall meklingen skulle ende med brudd og en arbeidskonflikt er et faktum er det viktig å forholde seg til informasjon gitt fra bedriften og SAFE Sentralt, samt klubben SAFE i Altera.
I første omgang og for nærmere informasjon se vedlagt streikehefte og streikeprosedyre for medlemmer i SAFE.

For nærmere informasjon om forhandling og streikeinformasjon, se egne sider på Safe Sentralt.

Spørsmål kan rettes til klubben på e-post

For AU SAFE i  Altera,
John Terje Kråkvik

Skriv ut siden