Informasjon i tilfelle brudd i mekling 27.-28. juni 2022

Som de fleste medlemmer vet ble det brudd i årets lønnsforhandlinger for NR-området og som de fleste vet nærmer vi oss nå mekling hos Riksmekleren. Meklingen starter opp mandag 27. juni 2022 kl. 10:00. I forbindelse med meklingen og mulig brudd følger her noe informasjon.

Forhandlingene på flytteriggavtalen er i gang

Årets lønnsforhandlinger mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) har startet for flytteriggansatte, forhandlingen gjennomføres i Oslo. Det er satt av to dager til forhandlingene 18. og 19. mai.

Nyansatt saksbehandler for pensjonskompensasjonsordningen på SAFE-huset

Roselyn Riley er nylig ansatt på SAFE-huset som saksbehandler for pensjonskompensasjonsordningen. Hun har bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og ett år med videreutdanning i offentlig rettslære fra Nord universitet i Bodø. Hun sitter også som meddommer for Sør-Rogaland tingrett. Riley er flerkulturell med bakgrunn fra Australia og Filippinene.

God Jul & Godt Nytt År

SAFE klubben i Altera ønsker alle medlemmer, både til land og til havs en riktig God jul og et Godt Nytt år. Håper dere alle får en fredfylt og god jule- og nyttårsfeiring med familie, venner og kolleger. -Julen 2021-

SAFE lite imponert over arbeidsgivers ‘dugnadsinnsats’

SAFE kom med flere innspill i møtet mellom YS og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) om koronasituasjonen. SAFE ville vite blant annet hvordan myndighetene ser for seg å kompensere for de myndighetspålagte karantenene, herunder både utgifter til kost og losji og kompensasjon.