Uke nytt, uke 11

Vi har denne uken sittet i møte med bedriften om den kommende nedbemanningen i TOP. Sist uke ble protokollen sluttført og arbeidet med listene ved nedbemanning starter etter påske.Vi vil ikke kunne gå ut med noen opplysninger om hvem som blir rammet, kun om plassering på ansiennitet listen når den tid kommer. På grunn av at det vil bli en hel del drøftelsemøter så vil vi kunne få en del forandringer i ansiennitetslisten, og dette arbeidet vil vi bruke store deler av april på. SAFE klubben vil arbeide og følge opp hver enkelt oppsigelse som rammer våre medlemmer slik at dette blir gjort etter den protokollen vi har skrevet under på.

Det vil bli sendt tilbud om drøftingsmøte (AML 15.1) til hver ansatt der hver ansatt har mulighet til å ta med seg tillitsvalgte og eller annen sakkyndige.

  • 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.


Anbefaler alle å gå inn på SAFE.no på innlogging «min side» og gå deretter inn på faktasider, der er det mye god informasjon om regelverket for den enkelte. (trykk på bilde)

innlogg
Ønsker alle en God påske selv om jeg vet at for de fleste er det preget av kommende nedbemanning og usikkerhet.

Skriv ut siden