Ukesinfo uke 22, lønnsoppgjør 2018

Etter to dagers forhandlinger med Norges Rederiforbund ble det siste tilbudet lagt på bordet. SAFE forhandlingsutvalg mener de økonomiske rammene som ligger i siste tilbud fra arbeidsgiversiden er for svake og har tatt et forbehold om at om at årets resultatet blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene.