Informasjon om hovedforhandling og streike info ved en eventuell konflikt

Som de fleste sikkert har fått med seg nå så har det vært hovedforhandlinger på sokkelavtalen mellom SAFE og Norsk Olje og Gass, hvor partene ikke kom til enighet.
Dette resulterte i brudd og partene går derfor til mekling.

For vår det, på NR avtalen for flyttbare offshoreinnretninger blir det forhandlinger i perioden 18.-20. mai 2022.
Skulle ikke forhandlingene medføre enighet vil det også for oss bli brudd og vi vil ende opp med mekling hos Riksmekleren, eventuell dato for dette vites ikke pr. nå,
men kommer først på bordet om forhandlingene resulterer i brudd.

På nettsidene hos Safe sentralt finner dere utfyllende informasjon og svar på det meste når det kommer til forhandlinger og streike informasjon.

Skriv ut siden