Uke nytt, uke 9 2017

Her følger ukenytt fra uke 9 2017. Vi beklager at denne kommer litt sent ut, men på grunn av plutselige omstendigheter fikk vi ikke tilgang til å legge ut ukenytt på klubbens nettside.

Uke nytt, uke 4

Korea avtalen, klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag og søksmålsvarsel i henhold til tvisteloven §5-2 vedrørende manglende lønnsvederlag ble sendt til bedriften 19.01.17 der 46 personer har meldt inn sine krav.

Uke nytt, uke 51

Klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag i Korea som da går først til SAFE sentralt og de lager en sak som går først til forliksrådet og senere eventuelt til retten.

SAFE utdanningsfond

SAFE tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Næringen er inne i en særdeles utfordrende situasjon, noe som har ført til ekstraordinære mengder søknader.

Uke nytt, uke 48

Pensjon for personell med internasjonale arbeidsavtaler. Utenlandske arbeidstakere har i dag samme pensjonsbetingelser som for ansatte på Norsk sektor og som er beskrevet i deres arbeidsavtaler.

Uke nytt, uke 45

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen. Les mer på SAFE.no

Uke nytt, uke 41

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

Uke nytt, uke 39

Ferdigstillelse av PJK ifb. med ytelsestest etc. Det er mye utestående arbeid i forbindelse med modifikasjon og mekanisk arbeid samt kontroll system- material handling-back log i star-tagging/flow koding og dette vil være et arbeid som vil foregå ut sommeren 2017.

Uke nytt, uke 35

Vi merker at sommeren er over og at det skjer mere i vår del av bransjen og at det har vært mye besøk på Petrojarl Varg av interessenter (operatører) etter at den kom inn til Stavanger for opplag og forhåpentligvis at liggetiden blir kortest mulig. Det har vært ferie for de fleste av oss.