Ukes info, uke 42 2017

Her følger ukes info pr. uke 42 2017. Etter de siste samarbeidsmøter med bedriften har vi hatt framgang på noen av sakene, men fortsatt er det saker hvor det avventes tilbakemelding fra bedriften. Klubbleder står på og purrer regelmessig på bedriften i disse sakene. Her følger en oversikt over saker det har vært jobbet en […]

Ukes info, uke 39 2017

Her følger ukes info pr. uke 39 2017. Klubben har flere saker pågående mot bedriften og klubbleder har ukentlige møter med HR-avdelingen, videre har AU månedlige Samarbeidsmøter med bedriften. AU har også med en representant i ArbeidsMiljøUtvalgs møter i tillegg til hovedverneombudet, som er utpekt av Safeklubben. Her følger en oversikt over siste saker det jobbes med […]

Informasjon om Tide Forsikring

  SAFE Sentralt har inngått samarbeid med Tide forsikring og de ønsker å tilby samtlige SAFE medlemmer, via sine klubber, fordelaktige priser på ulike forsikringer. Her følger noe informasjon i den forbindelse.

Ukes info, uke 28 2017

Vi er kommet godt ut i sommerferien for de fleste, her følger siste ukes info før høsten 2017 kommer sigende. Klubben har lagt bak seg en vinter og vår med mange saker som har tatt tid og som har krevd en del arbeid. Vi har lagt bak oss en forholdsvis hektisk periode med Petrojarl Varg […]

Uke nytt, uke 9 2017

Her følger ukenytt fra uke 9 2017. Vi beklager at denne kommer litt sent ut, men på grunn av plutselige omstendigheter fikk vi ikke tilgang til å legge ut ukenytt på klubbens nettside.

Uke nytt, uke 4

Korea avtalen, klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag og søksmålsvarsel i henhold til tvisteloven §5-2 vedrørende manglende lønnsvederlag ble sendt til bedriften 19.01.17 der 46 personer har meldt inn sine krav.

Uke nytt, uke 51

Klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag i Korea som da går først til SAFE sentralt og de lager en sak som går først til forliksrådet og senere eventuelt til retten.

SAFE utdanningsfond

SAFE tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Næringen er inne i en særdeles utfordrende situasjon, noe som har ført til ekstraordinære mengder søknader.