Uke nytt, uke 51

Klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag i Korea som da går først til SAFE sentralt og de lager en sak som går først til forliksrådet og senere eventuelt til retten.


Kompetansetillegg/fungeringstillegg for OAT prosessoperatør og senior kontrollroms operatør.

Avventer konklusjon fra operasjon på hvordan prosessavdelingen skal organiseres fremover. Bedriften hevdet at det var en rekke ting som ikke var avklart enda i forhold til LPO/OAT for dag/natt-rullering av nattskift og antall personer på dag/natt-labfunksjon etc.


Arbeidsavtaler og arbeid på land fritid/oppholdsperiode.

HR kommer med tilbakemelding på denne og avventer hva som blir tilbakemeldingen før klubben eventuelt skriver en uenighetsprotokoll på arbeid i land/friperiode da det er et tariffbrudd å legge dette inn i arbeidsavtalen til den enkelte.


Behov for stillas kompetanse og bruk av egne oppsagt personell istedenfor innleie

Dette er et tema som operasjon vurderer. Klubben har etterspurt konklusjon.


ETO/ETR og kurskompensasjon/regelverk

HR innkaller til møte med kursavdelingen/operasjon for avklaring.


Matforholdene på PJV- får Teekay det de betaler for…

Dette er en sak som lederne om bord må følge opp og det vil bli gitt beskjed om dette til lederen på begge skift.


Skattesaken i forbindelse med reiser/opphold for tillitsvalgte og budsjettvedtak i stortinget i den forbindelse.

Avventer formelt vedtak i stortinget og føringer på dette fra NR da de må komme ut med et rundskriv om hvordan alle i NR området skal forholde seg til dette i fremtiden.


Helseforsikring for midlertidig ansatte.

Fikk avklart at også midlertidig ansatte også inngår i helseforsikringen for hele 2017 selv om det ikke går frem av deres arbeidsavtale, bedriften har meldt inn et større antall personer til IF enn det som er realiteten etter nedbemanningen Offshore/onshore.


Helseforsikring-Gruppelivsforsikring-Trygghetsforsikring

Fikk avklart med bedriften at alle våre forsikringer gjelder frem til fylte 70 år.


Utenlandske avtaler.

Alle saker er drøftet og avklart.


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden.

SAFE klubben har fått tilsendt 11 arbeidsavtaler for personell som ikke godtar lønns-reduksjon som bedriften har iverksatt og klubben har sendt disse til SAFE sentralt og som vil bli behandlet i AU i SAFE sentralt i nær fremtid, klubben kommer med tilbakemelding når saken er behandlet. Klubben har purret på denne saken til SAFE sentralt.


Uenighetsprotokoller 1-16 og 2-16- vedrørende kompensasjon for kurs og beregning av en avviksperiode er nå sendt til NR og avventer en dato for møte mellom partene.


Besøk Petrojarl Knarr

Det planlegges for et besøk fra klubbleder og SAFE sentralt 14-16 februar, kom gjerne med innspill til tema/spørsmål dere ønsker og ta opp på allmannamøte i forbindelse med besøket.


NOG-rapport: Mot bedre tider

Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018. Det framgår av konjunkturrapporten som Norsk olje og gass presenterte i dag.


KOMMENDE KURS

Kurs i klubbarbeid – bestill her!


Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år og takk for samarbeidet i året som har gått.

Mvh

AU i SAFE klubben Teekay

 

Skriv ut siden