SAFE utdanningsfond

SAFE tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Næringen er inne i en særdeles utfordrende situasjon, noe som har ført til ekstraordinære mengder søknader. Vi deler fondet inn i fire, og deler ut lik sum fire ganger per år til samtlige søkere som oppfyller de til enhver tid gjeldende kriterier. Det vil si summene for 2017 antagelig vil ligge noe lavere til hver enkelt enn vi tidligere har klart, men det kommer an på antall relevante søkere.

Følgende utbetalingsdatoer foreligger for 2017: 20. mars 2017, 20. juni 2017, 20. september 2017 og 20. november 2017.

Se nye retningslinjer for SAFE Utdanningsfond 2017. HER

Skriv ut siden