Uke nytt, uke 41

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.Klubben har sendt nytt forslag til protokoll til SAFE sentralt der også nattillegget skal legges inn i beregningen til den enkelte som går nattskift samt bilag 4 i hovedavtalen.

Les mer om pensjonsordningen HER


Pensjon for personell med internasjonale arbeidsavtaler.
Utenlandske arbeidstakere har i dag samme pensjonsbetingelser som for ansatte på Norsk sektor og som er beskrevet i deres arbeidsavtaler. Denne vil bli endret fra 01.01.2017
SAFE klubben har bedt bedriften om en 3.parts beregning for den enkelte arbeidstaker for å få beregnet hva som vil være forskjellen på hva de har i dag og fremtidig pensjon og dette vil ikke bedriften være med på og klubben vil av den grunn ikke signere denne protokollen da vi her fort kan bli brukt som «gissel» om at vi har vært enige om ny pensjonsavtale. Klubben har videresendt saken til SAFE sentralt og avventer tilbakemelding derfra


Oppsigelser pr. E-Post
Alle saker er nå løst.


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden
SAFE klubben har fått tilsendt 10 arbeidsavtaler for personell som ikke godtar lønns-reduksjon som bedriften har iverksatt og klubben sender disse til SAFE sentralt i løpet av denne uken.


Arbeidsavtaler
Det er enighet mellom klubben og bedriften om å ta et eget møte for å drøfte arbeidsavtalens innhold, det er enighet om at dette arbeidet skal være ferdig i løpet av oktober. Arbeidet har ikke kommet i gang da de fleste er på høstferie.


Videre plan for innleide/personellbehov PJV/PJK ut året- Klubben får stadig tilbakemeldinger om at det foregår innleie av personell i flere avdelinger og det er ikke godt nytt, klubben vil ta dette opp med bedriften på nytt for å få bekreftet årsaken til at det ikke blir brukt eget oppsagt personell.


Varg opplag-
Som tidligere meddelt ble beredskapskompetanse og helseattest for personell i Varg opplag drøftet i siste samarbeidsmøte 28.09.16 med bedriften.
Der ble det enighet om at grunnleggende sikkerhetskurs og helseattest skal oppdateres (repetisjon) og at dette ville være en god og fleksibel løsning med tanke på at personell fra Varg på kort varsel kan reise offshore (Knarr) ved eventuelt behov for kompetent arbeidskraft der og at videre beredskapskompetanse vurderes før/etter ankomst på Knarr.


Klubbkontoret
Til info så holdes klubbkontoret åpent i høstferien (uke 41).
Ønsker alle en fin helg og en riktig god høstferie.
Mvh
AU i SAFE klubben Teekay

Skriv ut siden