Uke nytt, uke 10

Det ble avholdt månedsmøte mellom bedriften og SAFE 10.03 der den kommende nedbemanningen i TOP var et tema og vi er så langt ikke kommet frem til enighet vedrørende kriteria til protokoll for nedbemanningen og det er spesielt definisjon av ansiennitets prinsippet og tiltenkt bruk av evalueringsskjema som har vært den store uenigheten, andre ting […]

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 i SAFE i Teekay Petrojarl vil bli avholdt 08 – 10 april. Til årsmøte møter styret og alle plasstillitsvalgte.

Uke nytt, uke 6

Eventuelle oppsigelser: Som de fleste nå har fått med seg vil det bli oppsigelser om det ikke lykkes bedriften å få oppdrag på PJV etter 01.08.16 og at permitteringer ikke er et tema for bedriften men at ting kan endre seg underveis hvis det viser seg at en eventuell ny kontrakt ligger inne i nær […]

Uke nytt, uke 5

Som kjent så ble info skriv vedrørende eventuell kommende bemanningssituasjon på norsk sokkel sendt ut på fredag 29.01 der situasjon i selskapet ble beskrevet vedrørende fremtiden for PJV om det ikke blir noen ny kontrakt etter 01.08.16.

Kurs i SAFE første halvår av 2016

  Kurs i Arbeidsrett, Trinn II Velkommen til kurs i Arbeidsrett Trinn II, i uke 9, onsdag 2. og torsdag 3. mars 2016 på SAFE-huset i Stavanger.

Uke nytt, uke 2

Heisan og godt nyttår, dette året vil bli et spennende år med tanke på eventuell ny kontrakt for Petrojarl Varg. Feeden for PJV pågår for fullt med nye momenter og nye beregninger må til som kan være til fordel for oss uten at klubben går nærmere inn på dette her.

Et vellykket offshorebesøk på Petrojarl Knarr

Produksjonsskipet Knarr, Teekay Petrojarl, var målet med reisen for SAFE-folkene denne gangen.Initiativet til besøket kom fra klubblederen i Teekay Petrojarl, Kjetil Brandvik. – Det er viktig at medlemmene får god informasjon om situasjonen i næringen, samtidig som de får treffe ledelse og ansatte i SAFE.

Uke nytt, uke 52

Det er avholdt 2 drøftelsesmøter med bedriften i perioden. Det har vært diskutert helikoptertider ifm. Jul/nyttår og timeføring i den forbindelse, der HR forholder seg til samme retningslinjer som 2014/15. SAFE klubben ble invitert til signering av et felles skriv der klubben høflig avviste da det foreligger en tvistesak mot bedriften som det må bli […]

Uke nytt, uke 49

Det er avholdt drøftelsesmøter med bedriften 17, 18 og 19.11.15. 3 enighetsprotokoller ble signert 19.11.15 vedrørende ventetid helikopter land/hav og svingskift.