Uke nytt, uke 28

Lønnsforhandliner 2016 Vi kom til slutt frem til et resultat, som sett ut i fra tiden vi er inne i, kanskje er det rette. Vi fikk ett tillegg på 0,5 % på lønnstabellen.

Uke nytt, uke 24

Styremøte Mandag og tirsdag har gått med til styremøte og følgende saker var til behandling

Uke nytt, uke 20

De to siste ukene har det stort sett handlet om nedbemanningen offshore og gjennomføring av 17.3 møter. Det ble meldt inn totalt fem forhandlingsmøter (AML 17.3) for våre medlemmer.

Uke nytt, uke 17

De to siste ukene har det stort sett handlet om nedbemanningen offshore og gjennomføring av 15.1 møter. I tillegg har vi deltatt på drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.

Uke nytt, uke 11

Vi har denne uken sittet i møte med bedriften om den kommende nedbemanningen i TOP. Sist uke ble protokollen sluttført og arbeidet med listene ved nedbemanning starter etter påske.

Uke nytt, uke 10

Det ble avholdt månedsmøte mellom bedriften og SAFE 10.03 der den kommende nedbemanningen i TOP var et tema og vi er så langt ikke kommet frem til enighet vedrørende kriteria til protokoll for nedbemanningen og det er spesielt definisjon av ansiennitets prinsippet og tiltenkt bruk av evalueringsskjema som har vært den store uenigheten, andre ting […]

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 i SAFE i Teekay Petrojarl vil bli avholdt 08 – 10 april. Til årsmøte møter styret og alle plasstillitsvalgte.

Uke nytt, uke 6

Eventuelle oppsigelser: Som de fleste nå har fått med seg vil det bli oppsigelser om det ikke lykkes bedriften å få oppdrag på PJV etter 01.08.16 og at permitteringer ikke er et tema for bedriften men at ting kan endre seg underveis hvis det viser seg at en eventuell ny kontrakt ligger inne i nær […]

Uke nytt, uke 5

Som kjent så ble info skriv vedrørende eventuell kommende bemanningssituasjon på norsk sokkel sendt ut på fredag 29.01 der situasjon i selskapet ble beskrevet vedrørende fremtiden for PJV om det ikke blir noen ny kontrakt etter 01.08.16.