SAFE er i STREIK !

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet. Dette resulterte i mekling, som meklingsmannen innkalte partene til 9. juli 2018 kl 10:00. Partene ble ikke enige under mekling hos meklingsmannen 9. juli 2018, og før midtnatt ble […]

SAFE YS-avtale vs IE LO-favør

Medlemmer har etterspurt blant annet en sammenligning av forsikringsavtaler som tilbys gjennom henholdsvis SAFE YS-avtalen og IE LO-favør avtalen.

Ukesinfo uke 22, lønnsoppgjør 2018

Etter to dagers forhandlinger med Norges Rederiforbund ble det siste tilbudet lagt på bordet. SAFE forhandlingsutvalg mener de økonomiske rammene som ligger i siste tilbud fra arbeidsgiversiden er for svake og har tatt et forbehold om at om at årets resultatet blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene.

Ukes info, uke 16 2018

Først vil vi anmode alle medlemmer om å logge seg inn på sin medlemsside for å oppdatere sin profil med riktig kontaktinformasjon. Vi opplever periodevis å få feilmeldinger når e-post sendes ut og det gir ekstraarbeid å sikre at vi har registrert kontaktinformasjon. Her følger ukes info pr. uke 16 2018.

Ukes info, uke 9 2018

Siden forrige ukes info har Petrojarl Varg nå flyttet seg til ny opplagsplass, og i forbindelse med flytting til ny opplagsplass kom det på plass en protokoll for forseiling. Driften på Petrojarl Knarr går sin gang, flere av de midlertidige ansatte begynte på sin siste tur i mars, men nå er det kommet på plass […]

Ukes info, uke 4 2018

Vi er kommet godt inn i det nye året, det betyr dog ikke at vi går inn i det nye året med blanke ark og nye fargestifter. Snarere tvert i mot fortsette Safe Teekay klubben sitt arbeide med saker som henger igjen fra i fjor og fyller videre på med nye saker i 2018. Her følger […]

God jul og Godt Nytt År

SAFE klubben i Teekay ønsker alle medlemmer, både til land og til havs en riktig God jul og et Godt Nytt år. Håper dere alle får en fredfylt og god jule- og nyttårsfeiring med famile, venner og kolleger.

Ukes info, uke 49 2017

Her følger ukes info pr. uke 49 2017. Klubben har siden forrige ukes info blant annet holdt årets siste styremøte, dette møtet ble holdt i København med utgangspunkt i å kunne kombinere styremøtet med å besøke Kjartan som er på rehabilitering ved Hvidovre sygehus like utenfor København, et besøk Kjartan uten tvil satte stor pris på. […]

Pensjonspraten med tilbud ut 2017

Ut 2017 senkes nå aldersgrensen for å få SAFEs «Pensjonspraten» til 50 år. Antall samtaler med vår pensjonsekspert er begrenset, så først til mølla-prinsippet vil gjelde. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer.