Uke nytt, uke 49

Det er avholdt drøftelsesmøter med bedriften 17, 18 og 19.11.15.

3 enighetsprotokoller ble signert 19.11.15 vedrørende ventetid helikopter land/hav og svingskift.

Avventer mail fra NR vedrørende tvistesak 4-15 kompensasjon Jul/Nyttår 2014/15

Saker som har vært drøftet er som følger:

• Hotbedding/lugardeling Varg A
• Kompensasjon HMS seminar
• Svingskift
• Kompensasjon for innleid personer i faste stillinger
• Avviksperiode
• Kompensasjon for arbeid i kontrollrom
• Hviletid Varg A
• Arbeidstakermedvirkning
• Utfordring og fleksibilitet Norsk sokkel


Det ble avholdt møte med Asgeir Skjeløy 12.11.15 vedrørende utfordring og fleksibilitet på Norsk sokkel og fremtiden for Petrojarl Varg der flere aspekter ble drøftet og som vil bli tatt opp på samarbeidsmøte 11.12.15.


Det ble avholdt styremøte i SAFE klubben 1-2.12.15 følgende saker var til behandling:
• Medlemsstatus
• Økonomi
• Møteplan 2016
• Saker fra årsmøte 2015
• Besøk PJK/PJV
• Status uenighetsprotokoller-
• Status pågående saker
• Oppsigelse Varg feltet
• Agenda samarbeidsmøte
• Eventuelt

Årsmøte 2016 blir avholdt 8-10 april
Styremøter 2016 9-10 februar, 13-14 juni, 6-7 september, 29-30 november
Tillitsvalgtkonferansen 2016 blir avholdt 1-2 november
Månedsmøter 2016 med bedriften blir avholdt siste onsdag i hver mnd. unntatt juli og desember.
Det er planlagt besøk av SAFE klubben/sentralt følgende dato:
Petrojarl Knarr 11-12 januar og Petrojarl Varg 19-21 januar 2016

Det vil bli avholdt møte mellom bedriften og AU i SAFE klubben 11.12.15 og kommer tilbake med info etter møtet.


YS

Dersom du ikke allerede har oppgradert til YS Medlemskort med MasterCard, kan det lønne seg å gjøre dette nå. Alle som søker nå og tar i bruk kortet i 2015 får en flott premie.

Skriv ut siden