Ny hjemmeside.

Da har vi fått hjemmesiden på nett.
Det er ikke lagt så mye materiale inn på siden enda, men det kommer etter hvert.

En stor fordel med nettstedet er at det er designet for å brukes likt – og like lett – uavhengig av om du sitter med en datamaskin, mobil eller nettbrett.
Vi vil oppdatere siden med jevne mellomrom og har som mål å komme med «uke nytt» hver 14. dag eller oftere ved behov. Medlemmer oppfordres til å bruke siden da det vil være større sannsynlighet at informasjon ligger her på siden enn i din mail boks.
Innspill om hva som bør ligge på siden mottas med takk.

Kjartan

Skriv ut siden