Uke nytt, uke 52

Det er avholdt 2 drøftelsesmøter med bedriften i perioden.
Det har vært diskutert helikoptertider ifm. Jul/nyttår og timeføring i den forbindelse, der HR forholder seg til samme retningslinjer som 2014/15. SAFE klubben ble invitert til signering av et felles skriv der klubben høflig avviste da det foreligger en tvistesak mot bedriften som det må bli enighet om først.

Det vil bli et forhandlingsmøte med NR 19.01.16 der følgende saker skal behandles:
• 4-15 kompensasjon ved forsinket helikopter JUL/Nyttår 2014-15
• 11-15 Kompensasjon stillingsendring/stillingsopplæring.


Det ble avholdt Samarbeidsmøte med bedriften 11.12.15 og følgende ble diskutert:

1. Gjennomgang forrige møtereferat
2. Selskapsnytt
• Status på driften
• Årsverk til den enkelte
• Hvor stor er poolen-sykefravær-innleie

3. Møteplan 2016
4. Kompensasjon arbeid kontrollrom PJK
5. Arbeid på land oppholdsperiode/avspaseringsperiode/forsinket helikopter
6. STCW- kompensasjon kurs-AP 203
7. Avtale bruk av innleid personell-lønnsinnplassering
8. Reiseregninger-info vedrørende nytt reiseselskap
9. Oppsigelse Varg feltet
• Økt fleksibilitet Norsk sektor
• Utfordring 30 mill dollar


I forbindelse med oppsigelse på Varg feltet er det opprettet en omstillingskomite som den enkelte kan henvende seg til for eventuelle spørsmål o.l. Mandat for komiteen er under utarbeidelse.


Bedriften ruster seg for dårlige tider og gjennomgår derfor hele sin organisasjon. Dette kan dessverre medføre at en del av våre ansatte på Land/Hav kan bli overflødig. Klubben/KHVO sin oppgave er å se til at prosessen går riktig for seg ihht regelverk.
Klubben har også minnet HR om at det brukes for mye ressurser på innleie og overtid og at det derfor er grunnlag for å se på ressurspoolens sammensetning og størrelse.


I henhold til lov om sjømannspensjon, skal alle som lønnes likt med radio operatør eller høyere (gruppe C) ha pensjonsrettigheter som overordnet. Dette er ikke tilfelle for alle stillinger i vår bedrift. Dette er påpekt og vil bli fulgt opp av klubben. Dette er viktig å få ordnet da det har betydning for fremtidig utbetaling.


Opptelling av stemmesedler i forbindelse med ansattrepresentant i TOP styret starter etter nyttår da det vil ta noe tid å få sendt de på land fra alle enhetene.


Det er bestemt at SAFE/HR utarbeider et felles dokument for felles praksis i forbindelse med arbeid på land i sin oppholdsperiode/avspaseringsperiode og forsinket helikopter fra Florø.


Oppstart med det nye reiseselskapet ATPI Griffinstone blir 4 Januar og husk at alle må oppdatere sine reiseprofiler.


Medlemsutviklingen i klubben er stabil med +/- 210 medlemmer.
Minner om følgende vervekampanje:
3 vervede Kr. 2500,- Mot kvittering
5 vervede Kr. 5000,- Mot Kvittering
10 vervede Kr. 10000 Mot Kvittering


Ankeutvalget i Høyesterett har besluttet at Norges Rederiforbunds anke av dommen i Gulating lagmannsrett, som slo fast at nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget, skal behandles i Høyesterett. – Det må vi bare ta til etterretning, sier 1. nestleder Roy Aleksandersen i SAFE


Gjensidige Forsikring vil om kort tid, og senest fra 1. mars 2016, tilby YS-medlemmer en inntektsforsikring i forbindelse med arbeidsledighet eller ved sykdom – eller en kombinasjon av disse. Forsikringen må tegnes individuelt av hvert enkelt medlem.


Vil på vegne av AU og styret i SAFE klubben ønske alle en riktig god jul og ett godt Nytt år.

Skriv ut siden