SAFE i Teekay Petrojarl styrets sammensetning

Etter at Kjetil Brandvik har overtatt for Leif Eriksen den 15.09.15 har SAFE klubben fått nytt styre.

Nye styrets sammensetning:

Leder: Kjetil Brandvik

1.nestleder: Thomas Rysstad

2.nestleder: Jan Erik Hannaseth

Sekretær: Kjartan Olsen

Økonomiansvarlig: Nils Georg Bjørkelund

Styremedlem: Øystein Oa

Styremedlem: Jørn Toftelien

Styremedlem: Svein – Atle Belland

Styremedlem: Bjarne Dragsnes

 

Arbeidsutvalget (AU) sammensetting er:

Kjetil Brandvik

Jan Erik Hannaseth

Kjartan Olsen

 

Skriv ut siden