Uke nytt, uke 44

Foretatt en oversikt over alle 12 uenighetssaker mot bedriften der de fleste sakene ble behandlet i møte med NR 20.04.15 og noen ble behandlet 07.09.15 med NR.
9 av sakene er sjekket ut og avsluttet, de personlige sakene er det tatt kontakt med pr telefon med forklaring av saken for den enkelte.
Saker som ikke er løst/behandlet er som følger:
Sak 3-15. Arbeidstid Korea 10 timers dag.
Sak 4-15. Jul/nyttår 2014/15.
Sak 6-15 Tillitsmannsarbeid i ressurspoolen.
Sak 11-15. Stillingsopplæring/stillingsendring Knarr.

Sak 4-15 og 11-15 blir behandlet i møte med NR en gang mellom 17-19 november.
Sak 3-15 ligger hos AU SAFE sentralt.

Saker som ligger i kjølevannet for tvist er som følger:
Arbeid på land i sin oppholdsperiode/avspaseringsperiode.


Det ble i møte med HR 28.10.15 oppnådd enighet av 3 enighetsprotokoller vedrørende retningslinjer for ventetid helikopter land/hav og svingskift kompensasjon, disse er klarert med SAFE sentralt.
Protokollene blir sendt ut til alle medlemmene når de er godkjent og ferdig signert .


Linker

God helg!

Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt.
Mvh
Kjetil Brandvik
Leder
SAFE i Teekay Petrojarl
Tlf:45600183/73983176

Skriv ut siden