Uke nytt, uke 24

Styremøte
Mandag og tirsdag har gått med til styremøte og følgende saker var til behandling

1. Gjennomgang referat siste styremøte
2. Medlemsstatus
3. Økonomi
4. Saker fra årsmøte
5. Ny K-hvo etter 1 august
6. Avtale opplag for PJV
7. Nedbemanning i selskapet
8. Status uenighetsprotokoll 3-15
9. Fra samarbeidsmøte 2 juni
10. Riksmekleren 20-21 juni og eventuell streik
11. Nytt i skattesaken
12. Tillitsvalgtkonferanse nov 2016
13. Eventuelt


Avtale opplag for PJV
Det er stort sett enighet om lønns-arbeidsvilkår for PJV i opplag der kun små formaliteter gjenstår før avtalen signeres.


Pensjon.
Tirsdag og onsdag hadde område rederi en gjennomgang av forslag til ny pensjonsordning for de ansatte på NR.
Jeg skal ikke gå i detaljer om dette forslaget og endringene som er foreslått i sjømannspensjonen. Vi vil lage til et område på hjemmesiden, hvor vi legger ut en presentasjon av forslaget.
I korte trekk går det ut på at alle i NR 1. august 2016 går fra ytelse til innskuddspensjon. Det vil bli foretatt en beregning på hver enkelt som viser hvor mye en blir kompensert. Det er en forutsetning at alle kompenseres for beregnet tap, fullt ut.
Vi skal sammen med SAFE få sendt ut en brosjyre / informasjonsskriv om ordningen.
Ikke ring oss ned med spørsmål om din beregning osv. Vent til dere har fått lese presentasjonen på hjemmesiden vår og informasjonsskrivet.


Klubbledermøte.
Torsdag og fredag har gått til klubbledermøte for hele SAFE. Her ble årets regnskap godkjent og videre planer lagt. Vi har diskutert strategier og utfordringer for de ulike fagområdene i SAFE.


SAFE og IE tok begge brudd under årets lønnsforhandlinger. Grunnen til at SAFE tok brudd (som er det jeg vet noe om) er skamtilbudet som kom fra NR. De var villig til å gi oss et lønnstillegg dersom vi tok ”pengene” fra en annen plass i tariffavtalen vår. Det er dette vi har snakket om i lengre tid nå, i alle fall blant tillitsvalgte, vi må stå opp for å forsvare tariffavtalen vår.
Det at vi tok brudd i forhandlingene, betyr at vi må mekle hos riksmeklingsmannen før vi eventuelt tar noen ut i konflikt eller streik, for å si det slik.
Vi vet at meklingsmannen i utgangspunktet forholder seg til ”frontfagene” som vi vet gav et resultat på 2,4%. Vi forventer at han for vårt område også legger disse føringene i bunnen av en mekling. Så får meklingen vise vei og være med på å bestemme om det blir streik på vårt område. Vi vet at SAFE har varslet plassoppsigelse på alle SAFE medlemmer.
For område rederi diskuterte vi også en strategi opp mot meklingen som starter hos meklingsmannen i Oslo på mandag 20 juni kl.10:00
SAFE har i første omgang varslet plassfratredelse for 79 medlemmer. Dette gjelder SAFE medlemmene på Rowan Viking og Rowan Gorilla som er ansatt i Rowan Norway Ltd. Og forpleiningsselskapet Sodexo.
SAFE i Teekay er gjort kjent med at Industri Energi har varslet plassfratredelse for IE sine medlemmer på Statfjord B. Dersom det er SAFE medlemmer tilstede på SFB, vil disse mest sannsynlig bli permittert. Reglene for ansatte som rammes av en konflikt hvor de kan dra nytte av resultatet av konflikten (streiken), har ikke rett til dagpenger fra NAV og de som er SAFE medlemmer vil derfor motta streikebidrag.

Skriv ut siden