Ukes info, uke 39 2017

Her følger ukes info pr. uke 39 2017. Klubben har flere saker pågående mot bedriften og klubbleder har ukentlige møter med HR-avdelingen, videre har AU månedlige Samarbeidsmøter med bedriften. AU har også med en representant i ArbeidsMiljøUtvalgs møter i tillegg til hovedverneombudet, som er utpekt av Safeklubben.
Her følger en oversikt over siste saker det jobbes med i klubben.

Tillitsvalgt konferanse
Årets tillitsvalgt konferanse ble avholdt i Riga, Latvia. Vi hadde med oss 10 tillitsvalgte og tema for konferansen var:

  • Fagbevegelsens rolle i og oppgaver i det store bildet – den norske arbeidslivsmodellen – hva innebærer den. Hvordan har SAFE plassert seg i dette bildet.
  • Vernearbeid – verneombudsrollen og tillitsvalgtrollen. Hvordan kan disse to verv samarbeide og ha nytte av hverandre? Hvor/når er rollene adskilte. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i en ny hverdag med lavere bemanning og flere arbeidsoppgaver.

Owe Ingemann Waltherzøe fra SAFE Sentralt var invitert som foredragsholder om ovennevnte, videre ble det også under konferansen diskutert diverse pågående saker mot bedriften.


Atlanta prosjektet
Plutselig så var Petrojarl I i Haugesund for ferdigstillelse før den videre setter kursen mot Brasil.
Det har vært noen utfordringer mot Indonesisk catering etter Petrojarl I kom til Norge, dette skal nå være ordnet opp i og norsk catering (Sodexo) skal være på plass ombord.
Klubben har etterspurt om personellbehov frem til avgang, forseiling og hook-up. Spørsmålet er så langt ikke er avklart.


Oppsigelse Knarr
Det er kommet varsel om en oppsigelse i maritim avdeling på Petrojarl Knarr.


ATPI
Det vil bli arrangert videomøte land/hav der alle kan stille spørsmål rundt utfordringer med bestilling av reiser, Flown-kvittering for reise som ikke er foretatt, kreditering og referanser mot Eurocard, gebyrer med mere. Tidspunktet for dette videomøtet er ennå ikke avklart.
Videre oppfordrer klubben medlemmer å ta kontakt med Marte Mpagi som er TK’s kontaktperson mot ATPI om det er saker vedrørende reiser (som fakturering, bestilling-flown kvittering osv) dere ønsker å ta opp, hun kan kontaktes på e-post marte.mpagi@teekay.com.


Bortfall av merarbeid
Bedriften ønsket mer tid for å se på denne saken på nytt, klubben avventer fortsatt svar fra bedriften.


Pensjon
Info skriv om pensjon er fortsatt under utarbeidelse av bedriften.


TK ukes info
TK ukes info (TOO-nytt) som bedriften pr. i dag kun legger ut på Yammer, sendes ut på e-post til alle våre medlemmer av klubben, da ikke alle har tilgang til Yammer.

Yammer erstatter i all grad intranet som «nyhetskanal» for bedriften, ansatte kan plukke opp en god del ved å følge med her, mye som legges ut på yammer som ikke sendes ut på e-post til ansatte.
Til informasjon kan nevnes at ikke alle har fordelen med å ha personlig bruker i TK, man kan da logge inn på yammer.com ved å bruke stillings e-postadressen og passordet for innlogging på den brukeren for å komme seg inn på yammer.com.


Besøk Varg
HR var på besøk til Varg mandag i uke 39, der var Feed og eventuelt forseiling/verkstedopphold i Singapore et tema.


Eurocard-Faktura/forsikring
SAFE mener at refusjonsbeløp mot forsinket bagasje er for lav, klubben ber bedriften ta dette videre Eurocard.
Pr.. i dag er refusjonsbeløpet på kun kr. 2000,- ved forsinket bagasje.
Klubben avventer svar fra bedriften.


Opplæringsplaner
SAFE har etterspurt opplæringsplaner kontrollrom og innhold i denne.
Klubben avventer svar fra bedriften også her.


ERM
Det er kommet nye endringer i stillingsbeskrivelser for maritime stillinger om bord, disse er blitt endret etter gjennomført oppdateringskurs for mannskap med maritime sertifikater.
I følge kompetansekrav i disse stillingsinstruksene stilles det nå krav til gyldig sertifikat, noe som ikke ble satt som krav i stillingsinstruks når pålagte STCW oppdateringskurs fra myndigheter kom. Klubben ønsker tilbakemelding fra bedriften hva som er gjeldene praksis i forhold til oppdatering/fornyelse av sertifikater med utgangspunkt i de nye stillingsbeskrivelsene.

HR sjekker ut dette og kommer tilbake til klubben på saken.


Status arbeid i merkegruppa PJK
Merkegruppa er tømt for personell og SAFE ønsker en nærmere vurdering av hvordan merking i prosessen skal utføres fremover og med hvilket personell.
Avventer svar fra bedriften.


Lønnsoppgjøret- og oversikt over timer for individuelle av-lønnede i alle avdelinger
HR sender e-post til alle individuelt av-lønnede (ledere) og minner disse på at de må føre AML-tid for arbeid utover 12 timer i døgnet.
Dette er viktig i forhold å danne grunnlag til forhandlinger for lønnsoppgjør.


Arbeidsavtaler
Diverse punkter i arbeidsavtalene er til drøfting med bedriften.
SAFE avventer forslag til løsning fra bedriften.


Godtgjørelse røykdykkere på beredskapsplan
HR sjekker opp om dagens praksis i forhold til godtgjørelse for ansatte med røykdykkerfunksjon er på riktige vilkår.


Pensjonist/medlemskap
Klubben har fått tilbakemeldinger på at det er enkelte pensjonister som ikke har betalt inn sitt SAFE medlemskap og de av den grunn mister sine fordeler med forsikringsordninger til Gjensidige gjennom YS-avtalen. Det sendes derfor ut en påminnelse til alle medlemmer på e-post med infoskriv som vedlegg, det skal gå klart frem av vedlegget (som for øvrig også ligger SAFE sentralt sine hjemmesider) hva som er vilkårene. Vilkårene finner du også i link under.

Pensjonist i SAFE

Gi beskjed til SAFE sentralt når du blir pensjonist, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med endringene i ditt medlemskap.
Dette gjøres ved at du logger deg inn på «Min side», sender e-post eller ringer en av kontaktpersonene under.
Kontaktpersoner:
Nils Petter Rønningen
E-post: nils.petter@safe.no
Tlf: 908 74 633

Anja Fjelde
E-post: anja@safe.no
Tlf: 922 30 063


SAFE Kongress 07.-09.11.17
Vår klubb stiller med følgende personer: Kjetil Brandvik, Øystein Oa, Hallgeir Vildalen og Brian Johannesen.
Det også blir markering av SAFE’s 40 års jubileum under kongressen.


Styremøte 28.-29.11.17
Klubben har startet planlegging av neste styremøte, som legges til København. Der tenker klubben å få med Kjartan Olsen hvis omstendighetene tillater det.
Om ikke drar hele styret på besøk. Det blir holdt dialog med familien fremover.


Samarbeidsmøte
Neste samarbeidsmøte med bedriften avholdes 12.oktober 2017


AMU
Saker til AMU fra klubben

  • Presentasjon av XT/OT i alle avdelinger 2017
  • VO-kurs for stemmeberettigede i AMU
  • Oversikt over medlemmer i akan utvalget

Her er linker til noen saker fra SAFE Sentralt

SAFE tar Transoceansaken til retten

Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE TEEKAY

Skriv ut siden