Informasjon om Tide Forsikring

 

SAFE Sentralt har inngått samarbeid med Tide forsikring og de ønsker å tilby samtlige SAFE medlemmer, via sine klubber, fordelaktige priser på ulike forsikringer. Her følger noe informasjon i den forbindelse.

Tilbudet oversendes klubbene i SAFE som kan videreformidler Tide sine tilbud til klubbens
medlemmer forutsatt at klubben vil/ønsker å nyttiggjøre seg Tide sine fordeler og produkter.

All kommunikasjon mellom klubben/medlemmet  og Tide Forsikring går direkte mellom den enkelte og forsikringsselskapet. Altså et direkte forhold mellom klubb/medlem og Tide Forsikring.
Det er Tide Forsikring i Stavanger som skal ivareta henvendelser fra SAFE medlemmer.

Ved henvendelse til Tide Forsikring i Stavanger må medlemmer benytte «SAFE medlem» som referanse.

Informasjon om partneravtale med Tide Forsikring finner dere her:
Partneravtale Tide Forsikring

Informasjon om Tide Forsikringer finner dere på www.tideforsikring.no

Kontaktpersoner i Tide Forsikring for SAFE medlemmer:
Rolf Andree Skrede, rolf.andree.skrede@tideforsikring.no +47 979 97 493
Araya Daniel araya.daniel@tideforsikring.no +47 979 97 482
Joachim Dale Pedersen, Joachim.pedersen@tideforsikring.no +47 979 97 492

Mer informasjon om Tide Forsikrings forsikringer finner dere under:
Kjøretøyforsikring
Dekning for alle typer kjøretøy

Boligforsikring
Dekning for alle typer eiendom

Reiseforsikring
Premium dekning for inn og utland

Barneforsikring
Premium dekning for barn

Helseforsikring
Komplett dekning for sykdom og skader ved ulykke

Båtforsikring
Dekning for alle typer båter

Livsforsikring
Livsforsikring

Tide Forsikrings utvidete Premium dekninger:
BIL PREMIUM:

 • Leiebil 31 dager (dekker opp til størrelse stasjonsvogn)
 • Maskinskade (Motor og drivverk) inntil 8 år)
 • Motorhavari (Yngre enn 3 år)
 • Feilfylling av drivstoff
 • Nøkkelforsikring inntil kr 8000,- uten egenandel
 • Redusert egenandel med inntil kr 2000,- (inntil kr 2.000 i egenandelsreduksjon ved
 • kasko-, brann-, tyveri og glass skade)
 • Gratis redning ved bopel ved flatt batteri
 • Ingen egenandel på utskifting av rute ved å benytte Glass – telefon: 979 97 400 (normalpris i øvrige selskap: kr 2000,-)
 • Rettshjelp

HUS/HYTTE PREMIUM dekker bla:

 • Vilkårsgaranti (Garanti for like gode vilkår hvis forsikringen flyttes fra annet selskap)
 • Fullverdigaranti
 • Håndverks- eller entreprenørfeil
 • Påbygg under oppføring
 • Sopp, råte og skadedyr
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Tilpasning for rullestolbruker
 • Rettshjelp

BÅT PREMIUM

Premium: kan tegnes som tillegg til kasko
Redusert egenandel ved erstatningsmessig skade med maksimum kr 2000,-

Personlig løsøre er utvidet til kr 50.000 kroner.
Det er ingen begrensning for hver enkeltgjenstand.

Slepejolle eller gummibåt under 4 meter, og med motor inntil 1O HK.
Inntil kr 30.000,-

Oppholds-/hjemsendelsesutgifter og transportutgifter i forbindelse med skade.

Ferieavbrudd. Dekker utgifter med inntil kr 1200 pr dag hvis båten er utsatt
for en dekningsmessig skade. Utgiftene må dokumenteres, (losji, leiebåt, leiebil).

Utvidet fartsområde: I perioden 1.5– 30.09 gjelder forsikringen også i
resten av Europa, se båtvilkår for nøyaktig beskrivelse av området
Maskinskade: kan tegnes som tillegg til kasko eller Premium.

Dekker skade på båt og motor ved varmgang som følge av tilstopping av Kjølesystemet.

Tide Forsikring kan også tilby utvidet dekning Premium på følgende produkter:

 • Innbo
 • Reiseforsikring
 • Seilbåt
 • Barn
Skriv ut siden