Informasjon om konflikt

Oppdatert 15. Juli 2018
FPSO Petrojarl Knarr er tatt ut i streik og ble stengt ned på en kontrollert og sikker måte i henhold til interne prosedyrer 12. juli 2018. Petrojarl Knarr er nå kun bemannet med sikkerhetsbemanning iht bemanningsplan ved konflikt. Etter at installasjonen hadde gjennomført nedstengning ble personell berørt av streiken, dvs. SAFE medlemmer, sendt hjem, med unntak av personell inngår som en del av sikkerhetsbemanningen. Medlemmer i  IE og DSO er det bedriften som rår over, til disse er det allerede blitt sendt ut permitteringsvarsel.

De som er blitt sendt hjem vil ha rett på streike stønad fra SAFE Sentralt, SAFE har satt den til kr.113,- pr time x  de antall timer en er berørt av streiken. Streikebidraget er skattefritt.
For å gjøre krav på streikestønad må man benytte timelisten, som også er sendt ut på e-post til medlemmer. Timelisten sendes så til Leder i SAFE i Teekay på e-post paf@teekay.com, som sender denne videre til SAFE Sentralt for utbetaling. Alternativt kan også timelisten sender som vanlig brevpost til:

SAFE i Teekay
v/Kjetil Brandvik
Postboks 482 Sentrum
7405 Trondheim

Merk konvolutten med «timeliste SAFE»

For å ha rett på streikebidrag må en være tilgjengelig for SAFE, dersom en blir spurt, dette kan være eksempelvis som streikevakt.
For medlemmer i SAFE i Teekay kan det bli aktuelt å delta som streikevakt ved heliport Florø, man kan også bli forespurt deltagelse i andre aktiviteter under konflikten, dette vil å så fall være i perioden man skulle ha vært offshore. Alle utgifter dekkes i så fall av SAFE Sentralt, dette inkluderer reise, opphold og diett, samt streikebidrag iht innsendt timeliste. For å få dekket reisekostnader benyttes eget reiseregningsskjema.

Vi vil gjøre det vi kan for å holde medlemmer løpende oppdatert under streiken, men fram til partene igjen møtes kan det være begrenset med informasjon ut over det som allerede er blitt informert om.

Spørsmål rundt konflikten kan rettes til tillitsvalgte, eller spørsmål kan rettes til klubben på paf@teekay.com.
Det er også fullt mulig å kontakte Arbeidsutvalget for SAFE i Teekay:

Leder: Kjetil Branvik
E-post: kjetil.brandvik@teekay.com
Tlf: 456 00 183

1. Nestleder: Thomas Rysstad
E-post: thomas.rysstad@gmail.com
Tlf: 411 03 898

2. Nestleder: Jan Erik Hannaseth
E-post: janerikhannaseth@yahoo.co.uk
Tlf: 916 76 388

Sekretær: John Terje Kråkvik
E-post: john.terje@kraakvik.no
Tlf: 416 51 840

Det er også fullt mulig for medlemmer å kontakte Sentralt streikekontoret hos SAFE:
Niels Juels gate 20, Sentralbord: 51 84 39 00.
Kontaktperson: Roy Aleksandersen mobiltelefon: 906 54 208. Epost: royal@safe.no

Streikekomité:

Geir Frode Nysæter 905 00 556 gfn@safeiodfjell.com
Arild Jenssen 416 27 100 arild.jenssen@seadrill.com
Steinar Nesse 906 21 226 steinar.nesse@deepwater.com
Egil Bjørgås 951 11 231 egil.bjorgas@deepwater.com
Oddleiv Tønnessen 934 22 342 oddleiv.tonnessen@ess-norway.com
Roy Aleksandersen 906 54 208 royal@safe.no
Reidun Ravndal 924 92 441 reidun@safe.no

Mailadresse for avvikssøknaderpost@safe.no

Relevant informasjon:
Streikeflyer
Streikehefte SAFE
Sentralt streikekontor
Reiseregning SAFE
Timeliste

For AU SAFE i Teekay,
John Terje Kråkvik

Skriv ut siden