Spørsmål og svar om streiken

Sentralt streikekontor i SAFE har utarbeidet informasjonskriv med relevante «spørsmål og svar» om streiken.Relevante spørsmål og svar om streiken

Følg med på hjemmesiden til SAFE Sentralt for informasjon.
SAFE i Teekay vil også informere på hjemmesiden, pr. e-post og på Facebookgruppen løpende så snart oppdatert informasjon foreligger.

For AU SAFE i Teekay,
John Terje Kråkvik

Skriv ut siden