Ukesinfo uke 22, lønnsoppgjør 2018

Etter to dagers forhandlinger med Norges Rederiforbund ble det siste tilbudet lagt på bordet. SAFE forhandlingsutvalg mener de økonomiske rammene som ligger i siste tilbud fra arbeidsgiversiden er for svake og har tatt et forbehold om at om at årets resultatet blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene.

Årets lønnsoppgjør 2018

NB! Medlemsinfo er sendt til alle på e-post pr. 28. mai 2018!

Under følger et kort sammendrag fra årets lønnsforhandlinger, protkoll er sendt ut til alle medlemmer.

SAFE:
Uravstemning (protokolltilførselen nederst i protokollen).
Resultatet av uravstemning vil vise om det blir brudd og forhandlingene da må tas videre til mekling, eller om medlemmene godkjenner resultatene fra oppgjøret som
protokollført. Nærmere info vil bli tilsendt alle medlemmene på NR området når dette foreligger.

DSO:
Kom ikke til enighet med NR og valgte å ta brudd i forhandlingene, oppgjøret går videre til videre til mekling mellom DSO og NR.
Les DSO’s informasjon om bruddet på deres hjemmeside.

Industri Energi:
Industri Energi var meget godt fornøyd med oppgjøret og har akseptert tilbudet fra NR i sin helhet.
Les Industri Energi’s beskrivelse av oppgjøret på deres hjemmeside.
Link:  https://www.industrienergi.no/nyheter/enighet-i-forhandlingene-om-flyteriggavtalen/

Resultat fra lønnsforhandlingene 2018 SAFE / NR:
Protokollen HER

PS!
Nærmere informasjon fra årets lønnsoppgjør kommer, men det jobbes med noen av klaringer spesielt rundt dette med AFP + 1G (pkt. 9 i protokollen).
Det forbeholdet NR har lagt inn i forhold til at ny ansettelser etter 01. juni 2018 ikke skal være en del av AFP + 1 G kan slå veldig skjevt ut for enkelte,
dette er noe SAFE må få avklaring rundt.

Som nevnt tidligere, nærmere informasjon om uravstemning vil komme.

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden