SAFE er i STREIK !

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet. Dette resulterte i mekling, som meklingsmannen innkalte partene til 9. juli 2018 kl 10:00.
Partene ble ikke enige under mekling hos meklingsmannen 9. juli 2018, og før midtnatt ble det brudd i meklingen. Dette resulterte i at 9 installasjoner ble tatt ut i streik og prosessen med å stenge ned ble satt i gang. En opptrapping vil skje Søndag 15.07.2018 kl 24.00 om partene ikke har kommet til en enighet innen da.

Grunnlaget for arbeidskonflikten:
Pensjon har stått i fokus hos samtlige fagforeninger i 2018. Hull i AFP-ordningen skulle tettes, og sliterne i arbeidslivet skulle gis et ekstra pensjonspoeng.

De sentrale hovedorganisasjonene sentraliserte streikeretten i et samordnet oppgjør, og fant en løsning for de aller fleste.

Norges Rederiforbund sa nei til et rettferdig pensjonskrav. I tillegg innebar det økonomiske tilbudet enda et år med økt lønnsforskjell mellom oljearbeidere på norsk sokkel.

Pensjon – SAFE sitt krav var at pensjonsordningen skulle opprettholdes for alle. Vi kan ikke akseptere at arbeidere som er nyansatt eller skifter arbeidsgiver får en dårligere ordning enn den som vi andre har.

Økonomi – Lønnskravet vårt var å harmonisere utviklingen i forhold til Norsk olje og gass, Nog-området. Over flere år har riggarbeidere hatt en dårligere lønnsutvikling. Det kan ikke fortsette.

Resultat – Partene sto for langt fra hverandre og brudd var et faktum klokka 23.45. SAFE er nå i streik på rederiområdet.

De 9 første installasjonene som ble stengt ned var:

Archer, Snorre B – 60
COSL, COSL Innovator – 67
Island Offshore, Island Wellserver, 50
KCA Deutag MODU, Askeladden – 59
North Atlantic Drilling, West Elara – 60
Odfjell Drilling, Deepsea Stavanger – 71
Songa Offshore- Songa Enabler – 80
Teekay Petrojarl, FPSO Petrojarl Knarr – 106
Transocean, Transocean Spitsbergen – 117
ESS, COSL Innovator & Askeladden – 10
Sodexo, West Elara – 9

Følgende vil bli tatt ut ved opptrapping Mandag 16.07.2018:

Archer:
Valhall IP – 29
Snorre Alpha – 14
Statfjord C – 25
Ekofisk X – 21
Valhall DP – 11
Visund – 9

COSL:
COSL Promoter – 65
COSL, COSL Prospector – 20

Island Offshore:
Island Frontier – 60

KCA Deutag MODU:
Askepott – 48

SEADRILL:
West Linus – 60

Odfjell Drilling:
Deepsea Atlantic – 80
Deepsea Bergen – 32
Island Innovator – 31

Songa Offshore:
Songa Endurance – 77
Songa Equinox – 70
Songa Encourage – 70

Transocean:
Transocean Arctic – 94

Saipem:
Scarabeo 8 – 35

Floatel International:
Floatel Superior – 33

ESS:
Askepott og COSL Promoter – 11

Sodexo:
West Linus – 6

Skriv ut siden