Informasjon i tilfelle brudd i mekling 27. juni 2019

Som de fleste medlemmer vet ble det brudd i årets lønnsforhandlinger for NR-området og som de fleste vet nærmer vi oss nå mekling hos Riksmekleren. Meklingen starter opp torsdag 27. juni 2019 kl. 10:00.

I forbindelse med meklingen og mulig brudd følger her noe informasjon.

Det er satt av en dag for meklingen og fristen for å komme til enighet er satt til kl. 24:00 torsdag 27. juni 2019. Skulle man ikke komme til enighet innen meklingfristen, kan det bli streik på flyteriggavtalen fra 28. juni 2019. Dette betyr da at SAFE medlemmer ombord på Petrojarl Knarr kan bli tatt ut i streik fra midnatt torsdag 27. juni 2019. Skulle en streik bli et faktum er det estimert 36 timer for å stenge ned produksjonen og sikre installasjonen.

SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekleren, dette i henhold til arbeidstvistlovens bestemmelser.

I fall meklingen skulle ende med brudd og en arbeidskonflikt er et faktum er det viktig å forholde seg til informasjon gitt fra bedriften og SAFE Sentralt, samt klubben SAFE i Teekay. I første omgang og for nærmere informasjon se vedlagt streikehefte og streikeprosedyre for medlemmer i SAFE.

Spørsmål kan rettes til Leder SAFE i Teekay, Kjetil Brandvik eller arbeidsutvalget i SAFE i TeekayFor AU SAFE i Teekay,
John Terje Kråkvik

Skriv ut siden