Årets lønnsoppgjør for NR-området er i gang

Forhandlingsutvalget fra SAFE, samlet i Oslo FOTO: Bjarte Lygre
Forhandlingsutvalget fra SAFE, samlet i Oslo FOTO: Bjarte Lygre

Årets lønnsoppgjør for NR-området ble startet opp i dag, tirsdag 22. september kl. 13:00.

Leder i SAFE i Altera, Kjetil Brandvik, representerer klubben i årets lønnsforhandlinger. Årets lønnsforhandlinger er en hovedforhandling, det vil si at det i år forhandles om mer enn lønn, det forhandles også om pensjon og sykelønn, samt at tekst i Tariffavtalen også er til forhandling.

Status så langt etter dagen er at kravene fra alle fagorganisasjonene er overlevert NR’s forhandlingsutvalg, fram til fagorganisasjonene mottar noe tilbakemelding fra NR på kravene er det bare å vente.

For AU, SAFE i Altera,
John Terje Kråkvik

Skriv ut siden