SAFE lite imponert over arbeidsgivers ‘dugnadsinnsats’

SAFE kom med flere innspill i møtet mellom YS og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) om koronasituasjonen. SAFE ville vite blant annet hvordan myndighetene ser for seg å kompensere for de myndighetspålagte karantenene, herunder både utgifter til kost og losji og kompensasjon.

Med bakgrunn i de nye smitteverntiltakene og smitteutviklingen er SAFE bekymret ovenfor våre medlemmer som er utenlandsbosatte, utfordringer rundt karanteneplikt, betaling, kost og losji.

Les hele saken på SAFE’s hjemmeside

Skriv ut siden