Ny pensjonsordning for sjøfolk vedtatt

Stortinget har vedtatt en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon. (Kilde: NTB)

I den nye ordningen kortes opptjeningstiden ned fra 12,5 til 3 år. Videre kan sjøfolk tjene opp pensjon av egen inntekt, slik som i andre tjenestepensjonsordninger.

– Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948, og en ny pensjonsordning er nødvendig for å sikre sjøfolk en pensjon tilpasset dagens pensjonssystem, sier saksordfører Helge André Njåstad (Frp) i en pressemelding.

Han mener at den nye ordningen sikrer at langt flere sjøfolk kan tjene opp rett til pensjon.

Med den nye ordningen kan pensjon tas ut og kombineres med arbeid fra 62 års alder. Lovproposisjonen inneholder overgangsregler fra dagens ordning til ny ordning for arbeidstakere over 50 år.

Skriv ut siden