Kurs i SAFE første halvår av 2016

 SAFE Education Fund

Kurs i Arbeidsrett, Trinn II

Velkommen til kurs i Arbeidsrett Trinn II, i uke 9, onsdag 2. og torsdag 3. mars 2016 på SAFE-huset i Stavanger.

Kurset går over 2 dager, og vil gi en gjennomgang av enkelte sentrale og aktuelle emner innenfor arbeidsretten. Det faglige innholdet er foreløpig ikke helt avklart, men følgende tema er aktuelle:

Tvisteløsning innenfor den kollektive arbeidsretten, innleieproblematikk, utenlandsavtaler, virksomhetsoverdragelse samt regler og prinsipper ved nedbemanningsprosesser.

Det forventes at deltakerne har en grunnkunnskap i arbeidsrett, og har deltatt på kurs i Arbeidsrett Trinn I.

Kurset vil i sin helhet bli holdt av ansatte på SAFE-huset, herunder Levard Olsen-Hagen, Bernt Hodne og Elisabeth Bjelland.

Utover faglige innlegg vil det bli avsatt tid til oppgaver, diskusjoner og debatt.

NB!! Bindende, skriftlig og absolutt påmeldingsfrist: Mandag 15. februar 2016.

Skriftlig påmelding sendes på mail til Anita Fløisvik: anita@safe.no

Dersom du har forslag eller ønsker til tema for kurset, kan dette sendes til samme mailadresse.

HR kurs trinn 1

Fra demokratisk samarbeidsledelse til autoritær styring og kontroll.

Stavanger onsdag 13. og torsdag 14. april 2016

Et kritisk søkelys på den amerikaniseringen vi i dag ser innfor norsk arbeidsliv. Det skjer mye i disse dager og i særdeleshet i vår bransje med omorganiseringer og nedbemanninger.

Enkelte bedrifter bryter kjente spilleregler, innfører nye målings-, kontroll- og styringssystem som vi igjen møter i oppsigelsesprosesser. Hva er lovlig og hvordan møter vi dette?

Den norske modellen er under angrep og dette går på helsa løs hos tillitsvalgte og ansatte.

  • Den norske modellen; et historisk tilbakeblikk
  • Den amerikanske modellen, hvilke premisser er den tuftet på
  • Hva skjer med medbestemmelse i mer autoritære styrings- og ledelsessystem?
  • Hva bør du som tillitsvalgt være oppmerksom på!
  • Hva gjør autoritære styrings- og kontrollsystemer med ansattes ytringsfrihet?

Foredragsholdere Bitten Nordrik, Afi og Bjørn Tjessem, SAFE Bitten Nordrik er Norges fremste forsker på området og har skrevet flere forskningsrapporter om temaene. I tillegg har hun skrevet bok for Gyldendal Akademiske om arbeidsmiljøundersøkelser. Boken ble utgitt første gang høsten 2010. Hun er nå i ferd med å sluttføre en ny bok hvor HR systemene blir grundig belyst.

Kurset er gratis og åpent for alle medlemmer i SAFE. Tillitsvalgte vil bli prioritert.
NB!! Bindende, skriftlig og absolutt påmeldingsfrist: Tirsdag 29. mars 2016.

Skriftlig påmelding sendes på mail til Anita Fløisvik: anita@safe.no

Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Kurs 1: Stavanger/Sandnes mandag 15. til torsdag 18. februar 2016

Kurs 2: Stavanger/Sandnes mandag 23. til torsdag 26. mai 2016

Kursholdere er Tellef Hansen og Mette Møllerop

Dette er et grunnleggende kurs for tillitsvalgte hvor vi blant annet går igjennom det norske arbeidslivssystemet. Vi ser på SAFEs historie i korte trekk.

”Bli kjent med SAFE”.  Vi ser på organisering, struktur og aktuelle saker og prioriteringer. Her møter deltakerne forbundets ledelse og ansatte.

Et tema er tillitsvalgtrollen. Vi ser på hva rollen som tillitsvalgt innebærer og hvilken betydning den har. Det daglige fagforeningsarbeidet er også en del av dette temaet. Vi ser på tillitsvalgtes   oppgaver og nyttige hjelpemidler

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en viktig del av fagbevegelsens arbeidsområde.  Forholdet mellom fagbevegelsen og vernetjenesten – ansvar og roller. Dette temaet presenteres av Roy Erling Furre, 2.nestleder i HMS-ansvarlig i SAFE.

Lov- og avtaleverket: Deltakerne får en kort innføring i sentrale temaer fra lov- og avtaleverket og får anledning til å trene seg i å finne fram i dette. Denne delen har SAFEs to advokater, Elisabeth Bjelland og Bernt Hodne ansvar for.

Presentasjonsteknikk: En innføring i presentasjonsteknikk i forbindelse med små og store møter, fremlegging av saker, tips til form og innhold på muntlig og skriftlig innlegg, kontroll av nervøsitet, er blant de emnene vi går igjennom.

Åpent vindu – deltakerne kommer med tilbakemeldinger og innspill. Det innebærer og at det er rom for valg av emner og vinklinger som er viktige for kursets deltakere i deres arbeid som tillitsvalgte.

I løpet av kurset utvikler deltakerne prosjekter med selvvalgt tema i gruppe. Prosjektoppgavene presenteres i plenum siste dag.

NB!! Bindende, skriftlig og absolutt påmeldingsfrist:

Kurs 1: mandag 25. januar, kurs 2: mandag 2. mai, 2016.

Skriftlig påmelding sendes på mail til Anita Fløisvik: anita@safe.no

Økonomikurs (forstå bedriftens regnskap)

Kurset settes opp i april, tirsdag 12. og onsdag 13. april. Kurset holdes i Stavanger.

Kursholder er Roar Eilertsen, De Facto

Kursets tema dreier seg om verdiskaping og fordeling mellom eiere og ansatte. Hvordan har det utviklet seg i Norge – og i andre land? Samfunnsøkonomi: Utviklingen i lønn og velferd

Bedriftsøkonomi: årsregnskapet – oppbygging og sammenhenger mellom resultatregnskap og balanse.

Nøkkeltall – hva forteller de?

En del av kurset er basert på gruppeoppgaver og oppgaveløsning og deltakerne tar med seg sin bedrifts regnskap til kurset.

NB!! Bindende, skriftlig og absolutt påmeldingsfrist innen 18. mars.

Skriftlig påmelding sendes på mail til Anita Fløisvik: anita@safe.no

Kurs i klubbarbeid

Klubber, klubbstyrer, tillitsvalgte som har behov for kurs i hvordan drive en klubb, kan få dette spesialdesignet. Vi setter sammen et kursinnhold som er tilpasset klubbens behov.

Kurset holdes der det passer klubb/deltakere, og kursholderne fra SAFE kommer altså til dere.

Ta kontakt med Anita Fløisvik: anita@safe.nofor nærmere avtale.

Skriv ut siden