Uke nytt, uke 39

Da er Kjetil Brandvik på plass på Beddingen og har overtatt stolen til Leif Eriksen. Vi er i ferd med en ny og bedre hjemmeside der vi vil legge ut nyheter som Kjetil nevner under.

Her kommer første uke info fra vår nye leder for SAFE klubben:

Heisan

Da har jeg kommet meg sånn noen lunde til rette i stolen på kontoret i Nidaros

Dagene har gått med til å sette seg inn i pågående saker og drøftinger med HR damene samt forberedelser til samarbeidsmøte 25.09.15 og der bistår også Kjartan Olsen og Jan Erik Hannaseth, videre vil det også bli felles AMU 24.09.15 sammen med Jan Jensen m.fl

Diskutert med HR vedrørende arbeid på land i avspaseringsperiode/oppholdsperiode der vi tar sikte på å få fremforhandle en avtale som regulerer.

*        Kompensasjon – Overtid / Normaltid-Frivillig-Pålagt

*        8 eller 12 timers dag

*        Varighet

*        Reise og oppholdsutgifter

*        Arbeid på helgedager Lør-Søn-Bevegelig helligdag

*        Innkvartering

*        Forsikringer 

Får den enkelte forespørsel om og jobbe på land i avspaseringsperioden så er dette frivillig og at det vil bli kompensert med Normallønn, blir den enkelte tilbudt overtid så husk å få dette skriftlig fra HR. Blir den enkelte pålagt å jobbe så be om overtid og selvsagt få det skriftlig fra HR. For den enkelte ansatt som arbeider på land i sin oppholdsperiode skal det inngås avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår før arbeidet iverksettes iht TA 3.9….så be om dette….

Den 7.September 2015  ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Norges Rederiforbund og SAFE vedrørende forståelsen av Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger mv på norsk kontinentalsokkel og protokoll av 08.05.13 (Koreaavtale)

Til stede:

Fra SAFE:            Roy Aleksandersen og Geir Jonny Tvedt

Fra SAFE i TKP: Kjetil Brandvik

Fra NR:                Kristin Mørkedal

Fra TP:                 John Skanche

 

Uenighetsprotokoll 2-15

Bakgrunnen for tvisten er valg av kompensasjonsmodell for heltidstillitsvalgt og KHVO. Tvisten har tidligere vært diskutert mellom de sentrale parter i tvistemøte 20.04.15.

Partene er enige om at bedriften og klubbleder setter seg ned sammen for å diskutere valg av kompensasjonsmodell. Dersom klubbleder ønsker en sammenlikning av de to modellene, utarbeider bedriften det og det samme gjelder for KHVO.

Uenighetsprotokoll 8-15

Bakgrunn for for tvisten er utvidelse av antall styremedlemmer/vara. Tvisten har tidligere vært diskutert mellom de sentrale parter i tvistemøte 20.04.15.

Partene kom ikke til enighet der bedriften kom med forslag om 6 styremedlemmer og inntil 2 vara.

SAFE på sin side viderefører gjeldende avtale med 7 styremedlemmer og at vi for fremtiden loggfører hvor mange som stiller til hver styremøte.

Uenighetsprotokoll 9-15

Bakgrunn for for tvisten gjelder ansatt på PJK som under verftopphold i Haugesund dekket inn for sykemeldt kollega i perioden før 2:4 rotasjon var etablert. Tvisten har tidligere vært diskuter mellom de sentrale parter i tvistemøte 20.04.15

Partene ble enige om forståelsen av protokoll av 08.05.13 (Koreaavtalen) vedrørende punkt 1.10-1.11-1.12. John Skanche gjennomgår beregningen i plenum på månedsmøte 25.09.15

Resterende uenighetsprotokoller er behandlet av Geir Jonny Tvedt med innstilling og overlevert AU og det var et telefonmøte mellom undertegnede, Roy Aleksandersen og Geir Jonny på Torsdag 17.09.15 for diskusjon vedrørende fremdriften med resterende protokoller mv.

Det vil for fremtiden bli behandlet 2-3 saker i forhandlingsmøter med NR da det fort kan bli tidsnød om det blir flere saker på dagsorden og da blir saker mindre godt behandlet.

Klubben tar sikte på å få ut info hver 14 dag eller oftere om nødvendig og det vil bli lagt ut på den nye hjemmesiden.

Vi gir beskjed når siden er oppe og går

Kjetil og Kjartan

 

Skriv ut siden