Klubbnytt nr. 2-2019

Vi går rett på, her følger klubbnytt nr. 2-2019

Lønnsoppgjør 2019
Vi har tro på et godt lønnsoppgjør i 2019 og vil oppfordre dere alle til å starte denne prosessen allerede nå gjennom gode diskusjoner ombord, slik at vi kan bringe kreative og gode innspill videre til SAFE sentralt i god tid. Årets lønnsoppgjør blir også tema på kommende Årsmøte. Klubbleder Kjetil Brandvik, medlemmer i styret og tillitsvalgte kan bidra i prosessene/diskusjonene, klubbleder kan stille opp i videokonferanse om ønskelig, eller det kan avholdes medlemsmøter ombord, mulig kan det også bli besøk av klubbleder ombord før forhandlingene starter, eller klubbleder kan kontaktes pr- post eller telefon. Vi minner om det i år er ett mellomoppgjør, så det vil i år kun forhandles om kroner & øre på lønn, samt tekniske tillegg/kompensasjon.


Årsmøte 2019
SAFE i Teekay klubben avholder Årsmøte 2019 på Kiel-fergen i perioden 12. – 14. april 2019. Klubben oppfordrer medlemmer som har saker de ønsker å få tatt opp om å flagge disse til klubben så fort som mulig på epost: paf@teekay.com


Norsk språk
Bedriften blir ikke og bruke tid på og oversette informasjon sendt ut til alle arbeidstakere på E-post i forbindelse med bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser for bedriften. Klubben henviste til rammeforskriften § 14 og at denne skal følges ved informasjon til arbeidstakere på Norsk sektor.


Bemanning PJK/PJV
Det vil bli et møte mellom operasjonsavdeling og ledelsen på PJV i slutten av uke 7 før det avklares hvem som eventuelt overflyttes til PJK. I dette møtet vil det også diskuteres om det hvor vidt kommer noen erstattere i den forbindelse.


Ledig stilling prosess PJK
Bedriften starter opp med intervju av kandidater i løpet av neste uke.


Lønnsfrys utenland sektor
Lønnsfrys som har vært for norske ansatte på utenlandsk sektor er nå opphevet, dette betyr da at den enkelte ansatt nå følger lønnsutviklingen etter lønnsforhandlinger som på Norsk sektor.


OCS Applikasjon (app)
Reiseregninger uten bilag/vedlegg har tidligere kommet helt nederst i behandlingskø i OCS. Det er nå blitt foretatt en oppdatering og reiseregninger uten bilag/vedlegg skal nå komme inn i OCS i rekkefølge sammen med reiseregninger med bilag/vedlegg. Det skal nå ikke være nødvendig å sende epost til HR om at det er sendt reiseregning uten bilag. Dato for de forskjellige godkjenninger skal også være synlig i OCS nå. Klubbleder kommer tilbake på spørsmål om det jobbes med å få til en funksjon for å også kunne godkjenne reiseregninger via OCS’appen.


Saker fra SAFE Sentralt

SAFElement 01.02.2019

Dommen fra Høyesterett er lagt ut

Minner også på årets første kurs for tillitsvalgte og verneombud i regi SAFE skolen.

Årets første SAFE-kurs 26. – 27. februar

 

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden