Styret

Leder: Kjetil Brandvik
1.nestleder: Thomas Rysstad
2.nestleder: Pål Berg
Sekretær: John Terje Kråkvik
Økonomiansvarlig: Tommy Sagerholm
1. Styremedlem: Robert Hellem
2. Styremedlem: Joar Prestjord

Vara-Styremedlemm: Hallgeir Vildalen

Arbeidsutvalget (AU):
Kjetil Brandvik
Thomas Rysstad
Pål Berg
John Terje Kråkvik