Styret

Leder: Kjetil Brandvik
1.nestleder: Trond Nes
2.nestleder: Nils Georg Bjørkelund
Sekretær: John Terje Kråkvik
Økonomiansvarlig: Tommy Sagerholm
1. Styremedlem: Tore Hugøy
2. Styremedlem: Øyvind Eikeskog

Arbeidsutvalget (AU):
Kjetil Brandvik
Trond Nes
John Terje Kråkvik
Vara: Nils Georg Bjørkelund