SAFE sentralt på PJV.

Tirsdag 19.januar fikk Petrojarl Varg besøk av Owe Ingemann Waltherzøe fra SAFE sentralt. Owe ble i forbundsstyret i desember 2013 valgt som organisasjonssekretær i SAFE fra 1. januar 2014. Owe har fått ansvaret for å koordinere arbeidsplassbesøkene både offshore og på landanlegg.

På onsdag ble det holdt møter både for dagskiftet og nattskiftet.

Tillitsvalgte og medlemmene setter stor pris på å få besøk fra SAFE sentralt og vi takker Owe masse for besøket